İLACA DAİR, TUBİTAK Popüler Bilim Yayınları İkinci baskı Ekim 2019 

Kullandığımız ilaçları doktorun veya eczacının bize vakit ayırıp anlattığı kadarıyla biliriz. Çoğu zaman not alma imkânımız olmadığı için de kısa bir süre sonra bu bilgileri unuturuz. Her evde bulunması gereken bu kitap, bir farmakologun bakış açısıyla ve sade bir anlatımla ilacın önemi ve en sık kullanılan ilaçlar hakkında bilgiler verirken, çoğu hastalık hakkında bilgilerimizi tazeleme fırsatı sunuyor. Bitkisel ürünlerin olumlu ve olumsuz özelliklerini ve onlara karşı neden mesafeli olmamız gerektiğini de açıklıyor. 


HEMŞİRELİK FİZYOTERAPİ VE SAĞLIK ÖN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN FARMAKOLOJİ, Güneş Tıp Yayınevi, 4. Baskı 2023 

Satın almak için:
https://www.guneskitabevi.com/urun/hemsirelik-fizyoterapi-ve-saglik-on-lisans-bolumleri-icin-farmakoloji

Sağlık hizmeti, hekim, eczacı ve yardımcı sağlık ekibinin uyum içinde verdiği kutsal bir çalışmadır. Bu hizmetin amaca ulaşması, teknik destekler yanında, iyi bir eğitimle sağlanabilir. Bu kitap özellikle Ön Lisans Eğitimi alan Yardımcı Sağlık Personeli için güncel farmakoloji bilgilerinin derlendiği iyi bir kaynak özelliğindedir. Konular düzgün bir Türkçe kullanılarak anlaşılır bir şekilde ve derli toplu olarak aktarılmıştır. Genel Farmakoloji bilgileri ve tanımları yanında Radyoloji, Ağız Diş Sağlığı ve Diyaliz gibi özel bazı konular da ayrıntılı olarak kitaba yerleştirilmiştir. 

Sağlık hizmetinde çalışanların da kolayca anlayıp yararlanacağı kitapta sınavlarda karşılaşabilecek test sorusu örneklerine de yer verilmiştir. 

Birçok bilginin anlatıldığı bu kitabın öğrencilere yararlı olmasını ve onlarda farmakoloji alanına ilgiyi artırmasını dilerim. 

Prof. Dr. Kevser EROL 

Türk Farmakoloji Derneği Onursal Başkanı 

Hedef öğrenciler:  Anestezi Teknikerliği , Perfüzyon Teknikleri , Sağlık Yönetimi , Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik , Tıbbi Görüntüleme , Ağız ve Diş Sağlığı , Ameliyathane Hizmetleri , Beslenme ve Diyetetik , Çocuk Gelişimi , Diş Protez Teknolojisi , Diyaliz Teknikerliği , Ebelik , Eczane Hizmetleri , Tıbbi Laboratuvar , HEMŞİRELİK, Elektronörofizyoloji , İş Sağlığı ve Güvenliği , İlk ve Acil Yardım , Odyoloji , Ortopedik Protez Ortez , Optisyenlik , Radyoterapi , Eczacılık , Farmakoloji 


TUS İÇİN FARMAKOLOJİ TUSMER Yayınları Eylül 2017 

Kitap, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için hazırlanan hekimler ve Tıp Fakültesi öğrencileri içindir. 


ODYOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR VE YAKLAŞIMLAR, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti, Ekim 2015 İstanbul  

Bölüm: Odyologlar İçin Farmakoloji Bölüm 11 Sh: 121- 135  

Editör(ler): Hayriye Karabulut, Mehmet Gündüz